Bài viết

Tình yêu và sáng tạo

/
Không có tình yêu, trí thông minh của con người tụt…

Tình yêu và tự do

/
Cuộc sống này, số người yếu đuối và sợ hãi…